“BỎ” SỔ HỘ KHẨU TỪ NGÀY 31/12/2022

  1. Bỏ sổ hộ khẩu là thông tin đang được nhiều người dân quan tâm. Tuy nhiên, mỗi người dân đang hiểu một cách khác nhau. Để có cách hiểu đúng theo quy định của pháp luật, chúng tôi xin chia sẻ tới quý khách hàng một số thông tin dưới đây.

2. Theo quy định của Luật cư trú số: 68/2020/QH14 và thông tư số: 55/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 từ ngày 1-7 khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

3. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Công dân được khai thác thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu.

4. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú, thông báo về kết quả thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú, tách hộ, khai báo tạm vắng dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử hoặc hình thức khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

5. Luật Nguyễn Trang xin phép chia sẻ bài viết hữu ích về thông tin này trên trang thuvienphapluat.vn. Hy vọng rằng đây sẽ là thông tin hữu ích cho Quý khách hàng, đặc biệt là những khách hàng đang có nhu cầu tham gia các giao dịch cần có giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *