Category Archives: Nghiên cứu pháp luật

Bắt buộc giao dịch bất động sản qua Sàn – lo ngại thao túng thị trường và tiếp tay trốn thuế

Dự thảo Luật kinh doanh BĐS (Luật KDBĐS) đặt ra quy định bắt buộc một [...]

Hộ gia đình sử dụng đất – Quy định lỗi thời cần sớm loại bỏ!

Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là nhà nước [...]

Vai trò của Tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động công chứng

*Tóm tắt: Bài viết phân tích vai trò tự quản của các tổ chức xã [...]

Một số ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023

Luật đất đai 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 tại kỳ họp thứ [...]

Điểm mới cơ bản về thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015 – Ý nghĩa đối với đời sống xã hội

Việc chuyển giao tài sản giữa thế hệ trước dành tặng cho thế hệ sau [...]