Hôn nhân gia đình & Trẻ em

Hôn nhân gia đình & Trẻ em

  • Tư vấn pháp luật về thủ tục kết hôn : giữa người Việt Nam với người Việt Nam, người Việt Nam và người nước ngoài.
  • Tư vấn hỗ trợ thủ tục thiết lập Văn bản thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng theo quy định của pháp luật Hôn nhân & gia đình.
  • Tư vấn pháp luật và hỗ trợ thủ tục thiết lập thỏa thuận chia tách/ sáp nhập và cho tặng/ chuyển nhượng/ thừa kế tài sản giữa vợ, chồng; chia tài sản trong trường hợp nam – nữ chung sống như vợ chồng nhưng không có đăng ký kết hôn. 
  • Tư vấn pháp luật và hỗ trợ thủ tục liên quan đến tài sản của trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. 
  • Tư vấn và giải quyết thủ tục ly hôn bao gồm : ly hôn thuận tình, ly hôn đơn phương, ly hôn có yếu tố nước ngoài. 
  • Tư vấn và giải quyết yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật. 
  • Tư vấn và giải quyết tranh chấp về tài sản chung vợ chồng khi ly hôn. 
  • Tư vấn và giải quyết các thủ tục liên quan đến nuôi con (bao gồm: công nhận cha, mẹ, con; nhận con nuôi; tranh chấp quyền nuôi con, yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi cha mẹ ly hôn và cấp dưỡng nuôi con khi cha mẹ ly hôn) 
  • Đại diện hỗ trợ thủ tục về tư pháp hộ tịch (cải chính khai sinh, khai tử, giấy tờ hộ tich khác..vv) 
  • Các hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác phù hợp với quy định của pháp luật