Pháp luật Lao động

Pháp luật lao động

  • Tư vấn pháp lý, hỗ trợ thủ tục đăng ký Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Workpermit)
  • Tư vấn pháp luật lao động cho cá nhân, Doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp lý, hỗ trợ thủ tục đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể
  • Tư vấn pháp lý và soạn thảo Hợp đồng lao động
  • Các thủ tục, vấn đề khác liên quan đến pháp luật lao động
  • Đại diện giải quyết hòa giải, tranh chấp lao động
  • Các hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác phù hợp với quy định của pháp luật