CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

Bộ phận nghiệp vụ

Công chứng

Công chứng viên

Thư kí

Luật sư

Luật sư

Thư kí

Bộ phận hành chính – kế toán

Hành chính

Nhân sự

Văn thư

Kế toán

 Bộ phận truyền thông

Trưởng phòng

Lễ tân

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên marketing

Nhân viên sale