Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

Bộ phận nghiệp vụ

Công chứng

Công chứng viên

Thư kí

Luật sư

Luật sư

Thư kí

Bộ phận hành chính – kế toán

Hành chính

Nhân sự

Văn thư

Kế toán

 Bộ phận truyền thông

Trưởng phòng

Lễ tân

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên marketing

Nhân viên sale