Bài 13. Quyền của con trong việc hưởng lợi từ tài sản chung của cha mẹ – Điều cha mẹ cần biết và bảo vệ

Tài sản chung của cha mẹ tạo lập nhưng trong một số trường hợp nhất định con vẫn có quyền

được hưởng lợi, đặc biệt là đối với bất động sản được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

quyền sở hữu, quyền sử dụng đứng tên Hộ gia đình. Tại bài viết này Luật Nguyễn Trang tập trung vào

việc phân tích vấn đề quyền của con đối với trường hợp nêu trên khi cha mẹ ly hôn nhằm cung cấp cho

các bậc cha mẹ những thông tin hữu ích từ đó có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con đồng thời

nhấn mạnh vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo quyền này của trẻ.

  1. Quyền của con trong việc hưởng lợi từ tài sản chung: Con có quyền hưởng lợi từ tài sản

chung của cha mẹ đặc biệt là đối với bất động sản được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

quyền sở hữu, quyền sử dụng đứng tên Hộ gia đình. Khi xảy ra việc cha mẹ ly hôn nhưng có tranh

chấp về tài sản, đặc biệt là bất động sản và đủ căn cứ chứng minh người con chung sống cùng cha mẹ

đồng thời có những công sức đóng góp nhất định trong việc tạo lập tài sản hoặc bất động sản có nguồn

gốc được Nhà nước giao phục vụ mục đích tái định cư cho toàn thể các thành viên Hộ gia đình bao

gồm cả những người con thì khi giải quyết tranh chấp Tòa án vẫn phải xem xét để bảo đảm quyền và

lợi ích hợp pháp của con trong tình huống này. Khi ở trong tình huống này con có quyền nhận được

một phần tài sản chung, bất kể liệu con có còn chung sống cùng cha hoặc mẹ hoặc có sự thay đổi trong

việc phân chia tài sản.

  1. Vai trò của pháp luật và cơ quan Tư pháp, Hành pháp: Nhà nước chịu trách nhiệm thiết

lập hệ thống pháp luật và cơ quan Tư pháp thực thi cơ chế bảo vệ quyền của con trong việc chia sẻ tài

sản chung trong tình huống này. Pháp luật đặt ra các quy định nhằm xác định quyền lợi của con và hệ

thống cơ quan Tư pháp, Hành pháp thực thi nhiệm vụ theo chức năng nhằm đảm bảo rằng các quy

định của pháp luật được tuân thủ và thực thi khi. Điều này nhằm hướng đến sự công bằng và bảo đảm

quyền, lợi ích hợp pháp cho con trong việc phân chia tài sản khi cha mẹ ly hôn.

  1. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con là

mục tiêu hàng đầu mà cha mẹ cần nhận thức rõ và hướng đến trong quá trình giải quyết việc ly hôn,

nuôi con và phân chia tài sản chung của gia đình. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa cha, mẹ

thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Khi đó, Tòa án và các bên

liên quan sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng quyền lợi của trẻ em được bảo vệ đúng mức theo

quy định của pháp luật khi giải quyết tranh chấp giữa cha mẹ. Quyết định về phân chia tài sản chung

của Hộ gia đình sẽ được Tòa án quyết định dựa trên quy định của pháp luật và hướng đến lợi ích tốt

nhất cho trẻ.

  1. Điều kiện đặc biệt khác: Có những trường hợp đặc biệt khi việc phân chia tài sản chung của

Hộ gia đình có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sự đóng góp của mỗi bên, khả năng tài chính và

nhu cầu tài chính phục vụ cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng con. Khi xảy ra xung đột về vấn đề này các

bên có quyền yêu cầu Tòa án xem xét và cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh. Tòa án sẽ xem

xét các yếu tố này một cách khách quan theo trình tự pháp luật quy định nhằm đảm bảo quyền của con

được bảo vệ một cách công bằng và hợp lý.

Quyền của con trong việc hưởng lợi từ tài sản chung của cha mẹ là vô cùng quan trọng và cần

được bảo vệ đặc biệt là đối với bất động sản được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền

sở hữu, quyền sử dụng đứng tên Hộ gia đình. Pháp luật và hệ thống cơ quan Tư pháp, Hành pháp đóng

vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực thi quyền, lợi ích hợp pháp trong trường hợp xảy ra tranh

chấp của cha mẹ đối với tài sản khi ly hôn. Cha mẹ cần nhận thức trách nhiệm của mình đối với con và

đặt lợi ích của con lên hàng đầu khi thỏa thuận các vấn đề có liên quan trong quá trình giải quyết thủ

tục ly hôn. Khi không thể đạt được sự đồng thuận, cha mẹ hãy lưu ý tìm kiếm sự tư vấn từ một Luật sư

chuyên nghiệp trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình để được hỗ trợ và giải quyết các vấn đề pháp lý

một cách chính xác và công bằng. Luật Nguyễn Trang hy vọng rằng các thông tin hữu ích trong bài

viết sẽ hỗ trợ được cho Quý khách trong việc giải quyết vấn đề của mình.

———————

Mọi nhu cầu tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý, Quý khách vui lòng liên hệ:

– Mobile/Zalo: 0936733034 | 0906118448

– Website : nguyentranglaw.com / Email : info@nguyentranglaw.com

– Địa chỉ 1: Số 37 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

– Địa chỉ 2: Số 94 Ngô Quyền, TT An Lão, H. An Lão, TP. Hải Phòng.

– Địa chỉ 3: Số 98 Trần Hưng Đạo, TT Núi Đèo, H. Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.

* Chú ý : Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn ! Xin trân trọng cảm ơn Quý khách!

#LuậtNguyễnTrang