Bài 5. Khi Nào Tài Sản Được Coi là Tài Sản Chung của Vợ Chồng ?

Việc xác định tài sản chung trong một hôn nhân là một vấn đề quan trọng để hiểu rõ quyền sở
hữu, phương thức định đoạt và phân chia tài sản trong trường hợp ly hôn hoặc khi có tranh chấp về tài
sản. Trong bài viết này, Luật Nguyễn Trang sẽ trình bày về khái niệm tài sản chung của vợ chồng và
những tiêu chí để xác định khi nào tài sản có thể được coi là tài sản chung.
1. Hôn nhân và tài sản riêng: Trong hôn nhân, có hai loại tài sản chính: tài sản riêng và tài sản
chung của vợ chồng. Tài sản riêng là tài sản mà mỗi người trong vợ chồng sở hữu trước khi kết hôn
hoặc được thừa kế hoặc nhận được tặng cho riêng theo quy định pháp luật. Tài sản riêng thường không
bị ảnh hưởng bởi việc ly hôn và không được coi là tài sản chung. Tài sản chung: Tài sản chung là tài
sản mà vợ chồng đã cùng xây dựng, mua sắm hoặc tích luỹ trong suốt thời gian hôn nhân. Để được coi
là tài sản chung, các tiêu chí sau thường được xem xét:
a. Tài sản được mua từ tiền chung: Nếu tài sản được mua từ tiền chung của vợ chồng, bao
gồm tiền lương, tiền tiết kiệm chung hoặc tiền từ các nguồn thu nhập chung khác, thì tài sản đó có thể
được coi là tài sản chung.
b. Tài sản được thừa kế, nhận tặng cho chung: Nếu tài sản được vợ chồng được nhận thừa kế
chung hoặc được nhận tặng cho chung thì tài sản đó được coi là tài sản chung.
c. Đóng góp công sức và thời gian: Nếu một trong hai người trong vợ chồng đã đóng góp công
sức, thời gian hoặc kỹ năng cá nhân để tạo ra giá trị cho tài sản, thì tài sản đó có thể được coi là tài sản
chung.
2. Thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng trước khi kết hôn: Trong một số trường hợp trước khi
kết hôn hai vợ chồng đã thiết lập Văn bản thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng theo đúng trình tự, thủ
tục pháp luật quy định thì việc xác định tài sản chung cũng có thể dựa trên nội dung thỏa thuận tại Văn
bản này. Vợ chồng có thể ký kết Văn bản này trước khi kết hôn để xác định rõ quyền sở hữu và phân
chia tài sản trong trường hợp xảy ra ly hôn hoặc có tranh chấp về tài sản. Văn bản này nên được tư vấn
bởi Luật sư am hiểu lĩnh vực pháp luật Hôn nhân và gia đình. Về thủ tục, Văn bản này cần được Công
chứng viên chứng nhận và có hiệu lực kể từ thời điểm hai bạn đăng ký kết hôn.
3. Quy định của pháp luật : Trường hợp giữa hai bạn không thiết lập Văn bản thỏa thuận chế
độ tài sản vợ chồng thì vấn đề phân định tài sản chung, tài sản riêng, phân chia tài sản sẽ được giải
quyết theo quy định của pháp luật.
Tài sản chung của vợ chồng là một khái niệm quan trọng để hiểu rõ quyền sở hữu và phân chia
tài sản trong hôn nhân. Để xác định khi nào tài sản được coi là tài sản chung, các tiêu chí như việc mua
từ tiền chung; được nhận thừa kế hoặc nhận tặng cho chung; đóng góp công sức và thời gian bởi cả hai
vợ chồng được xem xét. Ngoài ra, Văn bản thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng (nếu có) và quy định
pháp luật cũng là cơ sở trong việc xác định tài sản chung. Để đảm bảo hiểu rõ và bảo vệ quyền lợi của
mình, vợ chồng nên tìm hiểu về quyền sở hữu tài sản chung và tư vấn với Luật sư khi cần thiết.
Luật Nguyễn Trang hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm tài sản
chung của vợ chồng và quyền sở hữu tài sản trong hôn nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy tìm
kiếm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy hoặc tư vấn với chuyên gia pháp lý.
———————-
Mọi nhu cầu tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý, Quý khách vui lòng liên hệ:
– Mobile/Zalo: 0936733034 | 0906118448
– Website : nguyentranglaw.com / Email : info@nguyentranglaw.com
– Địa chỉ 1: Số 37 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
– Địa chỉ 2: Số 94 Ngô Quyền, TT An Lão, H. An Lão, TP. Hải Phòng.
– Địa chỉ 3: Số 98 Trần Hưng Đạo, TT Núi Đèo, H. Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
* Chú ý : Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn ! Xin trân trọng cảm ơn Quý khách!
#LuậtNguyễnTrang