Category Archives: Tin tức

ĐỪNG NÓI SUÔNG KHI CHO TẶNG ĐẤT ĐAI

ĐỪNG “NÓI SUÔNG” KHI CHO TẶNG NHÀ ĐẤT Luật Nguyễn Trang thấy rất nhiều người [...]

Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực [...]

Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch

Thủ tục chung về công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch; hồ sơ yêu [...]

KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản [...]