Điểm mới cơ bản về thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015 – Ý nghĩa đối với đời sống xã hội

Việc chuyển giao tài sản giữa thế hệ trước dành tặng cho thế hệ sau [...]

Truất quyền hưởng di sản- một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng và ghi nhận quyền của chủ tài sản [...]

ĐIỂM CHỈ ĐỂ LÀM GÌ?

Lăn tay điểm chỉ không phải là điều xa lạ với người Việt Nam, vì [...]

Mua xe ô tô cũ: Một số điều cần biết để tránh rủi ro pháp lý

Gần đây, giá xe ô tô đã dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt là [...]

Các loại giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 [...]

Có được ủy quyền xin trích lục giấy tờ hộ tịch hay không?

Căn cứ tại điều 2, Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 [...]