Có được ủy quyền xin trích lục giấy tờ hộ tịch hay không?

Căn cứ tại điều 2, Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch quy định: “Điều 2. Ủy quyền đăng ký hộ tịch
  1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật hộ tịch được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.
  2. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; phạm vi uỷ quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch.
Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.” Như vậy, việc xin trích lục giấy tờ hộ tịch được ủy quyền cho người khác thực hiện thay trừ trường hợp đăng ký lại việc kết hôn và việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản.
  • Trường hợp người được ủy quyền là người thân thì văn bản ủy quyền không cần công chứng, chứng thực nhưng hồ sơ nộp kèm theo giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.
  • Trường hợp người được ủy quyền không phải là người thân của người được ủy quyền thì văn bản ủy quyền bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
Trên đây là quy định của pháp luật về: Có được ủy quyền xin trích lục giấy tờ hộ tịch hay không? Luật Nguyễn Trang cung cấp dịch vụ hỗ trợ Quý khách hàng xin trích các giấy tờ hộ tịch. Nếu quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ Hotline: 0225.369.679 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Nguyễn Trang.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *