Cục Bổ trợ tư pháp tổ chức Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, ngày 12/6/2023, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên. Tham gia Toạ đàm có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh: Quảng Nam, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An, một ố đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Hiệp hội công chứng viên Việt nam; Phòng bổ trợ tư pháp, Hội công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng và các công chứng viên các tỉnh phí Bắc, một số tỉnh miền Trung, miền Nam. Đồng Lê Xuân Hồng – Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì Toạ đàm.
     Tại Toạ đàm có 08 tham luận và 10 ý kiến tham gia chia sẻ với các nội dung trọng tâm như: Mô hình văn phòng công chứng, chú trọng chất lượng đào tạo nguồn công chứng viên, nâng cao vai trò của Hội công chứng, Hiệp hội công chứng viên, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng; kiến nghị sửa Luật Công chứng theo hướng bỏ quy định về miễn đào tạo, đề nghị sửa Luật theo hướng đã chấm dứt hợp danh sau 5 năm mới được hợp danh lại; đề nghị nghiên cứu để xem xét cơ chế tài chính phí và giá. Bình đẳng giữa doanh nghiệp công và tư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Cần có phần mềm quản lý từ Trung ương đến địa phương…
Phát biểu bế mạc Toạ đàm, đồng chí Lê Xuân Hồng ghi nhận các nội dung đại biểu tham dự Toạ đàm đã chia sẻ, Cục Bổ trợ tư pháp sẽ nghiên cứu để đưa những nội dung cần thiết vào dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành khi Luật Công chứng có hiệu lực với mong muốn Luật Công chứng (sửa đổi) ra đời sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu tăng cường quản lý nhà nước về công chứng, nâng cao chất lượng đào tạo nghề công chứng, hoạt động hành nghề công chứng, chất lượng công chứng viên, nâng cao vai trò của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và các Hội công chứng viên từ đó góp phần đưa hoạt động công chứng phát triển bền vững, ổn định tạo giá trị bình ổn các giao dịch dân sự, đồng thời góp phần xây dựng công cuộc cải cách tư pháp trong tình hình mới.
Một số hình ảnh tại Tọa đàm:


 Nguyễn Lý
Nguồn : Cục Bổ trợ Tư pháp – Bộ Tư pháp
14/06/2023