Doanh nghiệp và M&A

Doanh nghiệp và M&A

 • Thành lập Doanh nghiệp theo các loại hình phù hợp với nhu cầu của khách hàng, thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp
 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (trụ sở, thành viên, vốn điều lệ..) theo nhu cầu của khách hàng
 • Thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chuyển đổi, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Thay đổi con dấu Doanh nghiệp, cấp lại con dấu đã mất
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự …theo yêu cầu của khách hàng.
 • Tư vấn việc xây dựng nội quy, quy chế nội bộ doanh nghiệp, tư vấn việc tuân thủ nội quy, quy chế và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.
 • Đào tạo về pháp luật theo từng lĩnh vực cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Thẩm định hồ sơ pháp lý trước khi quyết định giao dịch
 • Tư vấn cấu trúc giao dịch M&A, thẩm định pháp lý trước khi quyết định giao dịch
 • Hỗ trợ tư vấn thu xếp tài chính, thành lập liên doanh, đàm phán thỏa thuận giữa các thành viên góp vốn, cổ đông trong Doanh nghiệp.
 • Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng, văn bản thỏa thuận mua cổ phần, mua tài sản, trái phiếu hoặc cổ đông/thành viên, thỏa thuận hợp tác đầu tư.
 • Tư vấn pháp luật và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp các loại giấy phép và chứng nhận cần thiết cho Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động như Phòng cháy chữa cháy, Môi trường, CO..vv.vv
 • Các hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác phù hợp với quy định của pháp luật