tư vấn các thủ tục đất đai

  • Lập và thực hiện các thủ tục về giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất: Từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, …
  • Thực hiện thủ tục giao, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 09/QĐ-TTG ngày 19/01/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, …
  • Lập và thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.
  • Thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các căn nhà phố, biệt thự trong các dự án bất động sản, các căn hộ chung cư, …
  • Thực hiện các thủ tục liên quan đến: Chuyển nhượng bất động sản, xin phép xây dựng công trình, hoàn thành công trình, hợp thức hóa, thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo, …