Tư vấn đất đai

– Xin cấp sổ đỏ

– Tách thửa

– Trước bạ sang tên bìa đất

– Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

– Cấp lại, cấp đổi sổ đỏ

– Thực hiện các thủ tục liên quan đến: Chuyển nhượng bất động sản, xin phép xây dựng công trình, hoàn thành công trình, hợp thức hóa, thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo, …

– Lập và thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.

– Khiếu kiện, khiếu nại về đất đai