Đầu tư, đất đai & nhà ở

– Xin cấp sổ đỏ
– Tách thửa
– Trước bạ sang tên bìa đất
– Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
– Cấp lại, cấp đổi sổ đỏ
– Thực hiện các thủ tục liên quan đến: Chuyển nhượng bất động sản, xin phép xây dựng công trình, hoàn thành công trình, hợp thức hóa, thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo, …
– Lập và thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.
– Khiếu kiện, khiếu nại về đất đai