Tư vấn dịch vụ lập vi bằng - thừa phát lại

  • Các lĩnh vực đầu tư như: Bất động sản (Hạ tầng Khu công nghiệp, khu dân cư, căn hộ, văn phòng cho thuê, nhà ở xã hội), thương mại, khách sạn, …
  • Tư vấn đầu tư trong nước
  • Tư vấn đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài (Không thành lập doanh nghiệp hoặc gắn với thành lập doanh nghiệp) nhằm thực hiện các Dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó: 100% vốn đầu tư nước ngoài liên doanh với nhà đầu tư trong nước.
  • Thành lập và thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.