Một số điểm mới nổi bật của Luật Đất Đai năm 2024

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18/1/2024 (Luật Đất đai năm 2024) và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025. Ngày 05/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Luật Đất đai năm 2024 với bố cục 16 Chương với 260 Điều đã kịp thời ban hành, điều chỉnh, bổ sung hàng loạt quy định mới so với Luật Đất đai 2013 nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Nghị quyết số 18-NQ/TW và các Nghị quyết, Kết luận của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai dựa trên cơ sở kết quả tổng kết 08 năm thi hành Luật Đất đai 2013. Luật Đất đai năm 2024 được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai; cân bằng lợi ích giữa các chủ thể trong quan hệ đất đai; phát triển thị trường bất động sản; nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai…

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 . Luật Nguyễn Trang xin được gửi đến Quý khách toàn văn tài liệu Hội nghị với những mô tả chi tiết, cụ thể về Luật Đất đai năm 2024 (Bai Giang Thu truong HNBTNMT (605) (1)). Hy vọng rằng qua các chia sẻ tại bài viết này của Luật Nguyễn Trang có thể giúp Quý khách được tiếp cận với các chính sách/ quy định mới của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai từ đó xác định lộ trình phù hợp giải quyết công việc của mình. Trân trọng!

——————————————————–

Mọi nhu cầu tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý, Quý khách vui lòng liên hệ:
– Mobile/Zalo: 0936733034 | 0906118448
–  Website : nguyentranglaw.com / Email : info@nguyentranglaw.com
– Địa chỉ 1: Số 37 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
– Địa chỉ 2: Số 94 Ngô Quyền, TT An Lão, H. An Lão, TP. Hải Phòng.
– Địa chỉ 3: Số 98 Trần Hưng Đạo, TT Núi Đèo, H. Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
* Chú ý : Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn !Xin trân trọng cảm ơn Quý khách!
#LuậtNguyễnTrang